Kulturno-prosvetni centar Petrovac na Mlavi je centralna ustanova kulture u opštini Petrovac na Mlavi, u okviru kojeg posluje:

– Pozorište „Dragoljub Milosavljević Gula“
– Bioskop „Delo“
– Kulturno-umetničko odeljenje amaterskih i profesionalnih programa
– Prosvetno-obrazovano odeljenje „Narodni univerzitet“.

Kulturno-prosvetni centar je organizator preko 30 kulturno-umentičkih manifestacija u opštini Petrovac na Mlavi, koje imaju za cilj očuvanje i promovisanje narodno-umetničkog stvaralaštva, tradicionalnih igara i običaja, sa posebnim akcentom prenošnje na mlađe generacije, kroz aktivno uključivanje dece i mladih u Kulturno-umetnička društva koja sarađuju sa Centrom pri realizaciji programa na manifestacijama. Takođe, Kulturno-prosvetni centar saradnik je na realizaciji svih kultrunih, muzičkih, sportskih i edukativnih programa u opštini Petrovac na Mlavi.

Kulturno-prosvetni centar Petrovac na Mlavi je centralna ustanova kulture u opštini Petrovac na Mlavi, u okviru kojeg posluje:

– Pozorište „Dragoljub Milosavljević Gula“
– Bioskop „Delo“
– Kulturno-umetničko odeljenje amaterskih i profesionalnih programa
– Prosvetno-obrazovano odeljenje „Narodni univerzitet“.

Kulturno-prosvetni centar je organizator preko 30 kulturno-umentičkih manifestacija u opštini Petrovac na Mlavi, koje imaju za cilj očuvanje i promovisanje narodno-umetničkog stvaralaštva, tradicionalnih igara i običaja, sa posebnim akcentom prenošnje na mlađe generacije, kroz aktivno uključivanje dece i mladih u Kulturno-umetnička društva koja sarađuju sa Centrom pri realizaciji programa na manifestacijama. Takođe, Kulturno-prosvetni centar saradnik je na realizaciji svih kultrunih, muzičkih, sportskih i edukativnih programa u opštini Petrovac na Mlavi.

Kulturno-prosvetni centar Petrovac na Mlavi je centralna ustanova kulture u opštini Petrovac na Mlavi, u okviru kojeg posluje

Pozorište „Dragoljub Milosavljević Gula“

Kliknite da pročitate više

Bioskop „Delo“

Kliknite da pročitate više

Kulturno-umetničko odeljenje amaterskih i profesionalnih programa

Kliknite da pročitate više

Prosvetno – obrazovano odeljenje „Narodni univerzitet“

Kliknite da pročitate više

Kulturno-prosvetni centar Petrovac na Mlavi je centralna ustanova kulture u opštini Petrovac na Mlavi, u okviru kojeg posluje

Pozorište „Dragoljub Milosavljević Gula“

Kliknite da pročitate više

Bioskop „Delo“

Kliknite da pročitate više

Kulturno-umetničko odeljenje amaterskih i profesionalnih programa

Kliknite da pročitate više

Prosvetno – obrazovano odeljenje „Narodni univerzitet“

Kliknite da pročitate više

Kulturno prosvetni centar „Petrovac na Mlavi“

Najveća manifestacija u organizaciji Kulturno-prosvetnog centra jeste „Takmičenje sela“, koja se punih 60 godina održava u opštini Petrovac na Mlavi bez prekida, a upravo je iz opštine Petrovac na Mlavi i pokrenuta inicijativa za republičko održavanje ove manifestacije, koja se dugo godina realizovala u celoj zemlji sa ciljem očuvanja i negovanja narodnog izvornog stvaralaštva, tradicije i promovisanja života na selu.

Pozorišna tradicija u Petrovcu na Mlavi duga je preko 110 godina. Danas amatersko pozorište „Dragoljub Milosavljević Gula“ postalo je kulturni brenda opštine Petrovac na Mlavi i sa ponosom jedno od vodećih amaterskih pozorišta u zemlji. U saradnji sa profesionalnim rediteljima, scenografima, koreografima i kompozitorima, uz veliku podršku Opštine Petrovac na Mlavi, petrovačko pozorište je u poslednjih 20 godina izvelo 14 premijera predstava večernje scene, preko 10 premijera dečje i omladinske scene, ostvarilo učešće na većini festivala amaterskih pozorišta u zemlji i Regionu, sa velikim brojem nagrada i priznanja, zalaganjem svih uspostavljena je praksa što većeg broja igranja svake postavljene predstave (od čega se ponosimo na preko 140 igranja predstave „Kako smo voleli druga Tita“, preko 50 izvođenja predstave „Balkanski špijun“, preko 35 igranja predstave „Mi čekamo bebu“ i dr…). Time je opravdana duga pozorišna tradiciju u varoši na Mlavi, uz veliku obavezu i odgovornost svih glumaca, saradnika i zaposlenih u Kulturno-prosvetnom centru da se umetnički kvalitet rada pozorišta održava i dalje, iz kontinuirano proširivanje glumačkog ansambla sa mladim članovima.

Festiva glumačkih ostvarenja „GULINI DANI“ održava se od 2010. godine u organizaciji Kulturno-prosvetnog centra. To je festiva amaterskih pozorišta iz celog Regiona, koji uz saradnju sa profesionalnim pozorišnim dramskim umetnicima predstavlja kako kulturnu, tako i turističku promociju i ponudu opštine Petrovac na Mlavi.

Prosvetno-obrazovano odeljenje u okviru svoje delatnosti realizuje Školu glume za decu i mlade, koju vodi profesionalni glumac ili reditelj, kao i godišnju nastavu, program, ispite i završne koncerte izdvojenog odeljenja Muzičke škole „Božidar Trudić“ iz Smederevske Palanke, sa planom i programom proširenja aktivnosti tog odeljenja kroz edukativne programe, radionice i škole za decu i mlade u sradnji sa organizacijama i institucijama koji se bave obrazovanjem mladih. Prosvetno-obrazovano odeljenje bavi se i osposobljavanjem odraslih za različite vidove zanata, uz mogućnost sticanja praktičnog i teorijskog znanja iz određenih oblasti i dobijanje sertifikata, u saradnji sa obrazovanim centrima javnih ustanova.

Kulturno-prosvetni centar Petrovac na Mlavi više puta je menjao svoj naziv i pravnu strukturu ustanove u skladu sa tadašnjim potrebama i zakonima. Od Kulturno-prosvetne zajednice osnovane 2.10.1992. preko Centra za kulturu osnovanog 6.3.1996. godine, do odluke Skupštine opštine Petrovac na Mlavi kao osnivača da se od 25.3.2002. godine Cenatar osnuje kao ustanova kulture sa prosvetnom delatnošću pod nazivom Kultruno-prosvetni centar Petrovac na Mlavi.

Prosvetno-obrazovano odeljenje u okviru svoje delatnosti realizuje Školu glume za decu i mlade, koju vodi profesionalni glumac ili reditelj, kao i godišnju nastavu, program, ispite i završne koncerte izdvojenog odeljenja Muzičke škole „Božidar Trudić“ iz Smederevske Palanke, sa planom i programom proširenja aktivnosti tog odeljenja kroz edukativne programe, radionice i škole za decu i mlade u sradnji sa organizacijama i institucijama koji se bave obrazovanjem mladih. Prosvetno-obrazovano odeljenje bavi se i osposobljavanjem odraslih za različite vidove zanata, uz mogućnost sticanja praktičnog i teorijskog znanja iz određenih oblasti i dobijanje sertifikata, u saradnji sa obrazovanim centrima javnih ustanova.

Kulturno-prosvetni centar Petrovac na Mlavi više puta je menjao svoj naziv i pravnu strukturu ustanove u skladu sa tadašnjim potrebama i zakonima. Od Kulturno-prosvetne zajednice osnovane 2.10.1992. preko Centra za kulturu osnovanog 6.3.1996. godine, do odluke Skupštine opštine Petrovac na Mlavi kao osnivača da se od 25.3.2002. godine Cenatar osnuje kao ustanova kulture sa prosvetnom delatnošću pod nazivom Kultruno-prosvetni centar Petrovac na Mlavi.

Kulturno prosvetni centar u brojkama

0
godina postojanja
0
zaposlenih
+0
događaja godišnje