У оквиру Културно- просветног цетра постоји Народни универзитет са Просветно -образованим одељењем које реализује следеће програме:

– Музичка школа
– Школа глуме
– Стручно оспособљавање – неформално образовање одраслих, преквалификација, занати, едукације, курсеви страних језика, обуке каријерног вођења и саветовања…
– Рад са младима, децом
– Сарадња са невладиним организацијама у циљу едукације младих и деце кроз различите програме – превенција болести зависности, здравље деце и младих, репродуктивно здравље и полно преносиве болести, вршњачко насиље, безбедност деце на интернету, спорт и култура деце и младих..
– Едукативне представе за децу и младе
– Курсеви страних језика

У оквиру Културно- просветног цетра постоји Народни универзитет са Просветно -образованим одељењем које реализује следеће програме:

– Музичка школа
– Школа глуме
– Стручно оспособљавање – неформално образовање одраслих, преквалификација, занати, едукације, курсеви страних језика, обуке каријерног вођења и саветовања…
– Рад са младима, децом
– Сарадња са невладиним организацијама у циљу едукације младих и деце кроз различите програме – превенција болести зависности, здравље деце и младих, репродуктивно здравље и полно преносиве болести, вршњачко насиље, безбедност деце на интернету, спорт и култура деце и младих..
– Едукативне представе за децу и младе
– Курсеви страних језика

Испод прочитајте све о распореду одржавања семинара, предавања и усавршавања

Распоред дешавања

Више информација ускоро…

  • Владимир Стокић – +381 64 8679 653