Контакт инфо

  Телефони

  • Директор – +381 (0)12 331 065
  • Управа – +381 (0)12 331 755
  • Факс – +381 (0)12 331 065

  Е-пошта

  • Администрација – kpcpetrovac@gmail.com