U okviru Kulturno- prosvetnog cetra postoji Narodni univerzitet sa Prosvetno -obrazovanim odeljenjem koje realizuje sledeće programe:

– Muzička škola
– Škola glume
– Stručno osposobljavanje – neformalno obrazovanje odraslih, prekvalifikacija, zanati, edukacije, kursevi stranih jezika, obuke karijernog vođenja i savetovanja…
– Rad sa mladima, decom
– Saradnja sa nevladinim organizacijama u cilju edukacije mladih i dece kroz različite programe – prevencija bolesti zavisnosti, zdravlje dece i mladih, reproduktivno zdravlje i polno prenosive bolesti, vršnjačko nasilje, bezbednost dece na internetu, sport i kultura dece i mladih..
– Edukativne predstave za decu i mlade
– Kursevi stranih jezika

U okviru Kulturno- prosvetnog cetra postoji Narodni univerzitet sa Prosvetno -obrazovanim odeljenjem koje realizuje sledeće programe:

– Muzička škola
– Škola glume
– Stručno osposobljavanje – neformalno obrazovanje odraslih, prekvalifikacija, zanati, edukacije, kursevi stranih jezika, obuke karijernog vođenja i savetovanja…
– Rad sa mladima, decom
– Saradnja sa nevladinim organizacijama u cilju edukacije mladih i dece kroz različite programe – prevencija bolesti zavisnosti, zdravlje dece i mladih, reproduktivno zdravlje i polno prenosive bolesti, vršnjačko nasilje, bezbednost dece na internetu, sport i kultura dece i mladih..
– Edukativne predstave za decu i mlade
– Kursevi stranih jezika

Ispod pročitajte sve o rasporedu održavanja seminara, predavanja i usavršavanja

Raspored dešavanja

Više informacija uskoro…

  • Vladimir Stokić – +381 64 8679 653