ОГЛАС

о конкурсу за попуњавање радних места

У Културно – просветном центру Петровац на Млави расписује се конкурс за попуњавање следећег радног места:

УРЕДНИК КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКИХ ПРОГРАМА

Број извршилаца: 1 (један) на неодређено време

Стручна спрема: Високо образовање (ВСС)

  • На студијама (основне академске / специјалистичке струковне студије) у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 07. октобра 2017. године, односно на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису које је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Посебни услови:

  • Знање рада на рачунару
  • Најмање пет година радног искуства

Цео текст огласа преузмите ОВДЕ.

Поделите овај оглас